Step Veri Güvenliği | Veri Güvenliği Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili teknik tedbirler için ayrıntılı analiz, tehdit ve zafiyet analizinin yapılması, risk etki matrisi hazırlanması için uzman ekibimizle sizlere hizmet vermekteyiz.

Veri Güvenliği Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili teknik tedbirler için ayrıntılı analiz, tehdit ve zafiyet analizinin yapılması, risk etki matrisi hazırlanması, eksiklik raporunun verilmesi ve en uygun aksiyon planlarının sunulması, sürdürülebilir bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması, iç denetim mekanizmasının kurulması.