Step Veri Güvenliği | SmartStep Kişisel Verilerin Korunması Uyum Yazılımı

Step Veri Güvenliği kvkk uyumluluk politikasının devamındaki temel işlevleri yerine getirmede yardımcı olacak yazılım çözümü için yazılım çözümü sunmaktadır.

SmartStep Kişisel Verilerin Korunması Uyum Yazılımı

Kişisel Verilerin Korunması uyumluluk sürecinde teknolojik alt yapının değerlendirilmesi ve özellikle veri güvenliğinin eksiklerinin giderilmesinin dışında, süreç yönetimi ve uyumluluk politikasının devamındaki temel işlevleri yerine getirmede yardımcı olacak yazılım çözümü için SmartStep Uyum yazılım çözümümüz sunulmaktadır.

SmartStep Uyum Yazılımı temel özellikleri ise:

  • Kurumda işlenen kişisel verilerin yönetimi ve kontrolü
  • veri envanterinin dijital ortamda hazırlanması
  • veri tarama ile verilerin kategori alanlarına otomatik taşınması
  • açık rıza yönetim sürecinde aydınlatma metinlerinin dijital ortamda takibi
  • veri silme ve anonimleştirmenin dijital olarak yapılması
  • onay gerektiren süreçlerin yazılım üzerinden kontrol ve kısıtlanması
  • yetki aşımlarının önüne geçilmesi