Step Veri Güvenliği | Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Çalışması

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum İçin Doğru ve Sürdürülebilir Çözüm. Gerekli Tedbirlerin Alınması İçin KVKK Danışmanlığı Yapıyor Riskten Korunmanızı Sağlıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Çalışması

Veri envanteri hazırlığı, gerekli idari politika ve prosedürlerin hazırlanması, teknik tedbirler için ayrıntılı analiz ve öneri raporu hazırlanması, veri ihlali bildirim prosedürü hazırlanması,aksiyon planları, Verbis Kaydı, hukukî metinlerin (aydınlatma metni, açık rıza vb.) hukukçular tarafından hazırlığı, hukukçular tarafından sözleşmelerin incelenmesi ve KVK uyumunun sağlanması.


Kolay Envanter Yönetimi ile Aydınlatma Metni ve Açık Rıza yönetimi kolaylaşmakta, teknolojik danışmanlığımız ile teknik ve idari alt yapınızın kişisel verileri koruyabilmesi için bütçenize göre çözüm önerilerine sahip olabilmektesiniz.

Biz Neler Yapıyoruz?