E-İmza | Step Veri Güvenliği

Step Veri Güvenliği Son kullanıcı firmalara ve bu firmaların bireysel veya kurumsal eko sistemlerine yönelik uçtan uca E-imza hizmeti sunmaktadır.

“Yasal Geçerli'' Dijital Dönüşüm için gerekli olan Elektronik imza (E-imza) ve Mobil imza (M-imza) yazılım ürün ve çözümleri. Son kullanıcı firmalara ve bu firmaların bireysel veya kurumsal eko sistemlerine yönelik uçtan uca E-imza ve M-imza uygulamaları, orta katman çözümleri.