Step Veri Güvenliği
}
Hizmetlerimiz

Veri Güvenliği Danışmanlığı

Veri Güvenliği Danışmanlığı

Veri Güvenliği Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili teknik tedbirler için ayrıntılı analiz, tehdit ve zafiyet analizinin yapılması, risk etki matrisi hazırlanması, eksiklik raporunun verilmesi ve en uygun aksiyon planlarının sunulması, sürdürülebilir bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması, iç denetim mekanizmasının kurulması hizmetlerini kapsar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 12 bu konuda şirketlere aşağıdaki şekilde sorumluluk yüklemektedir:

Veri Sorumlusu:
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Biz de uzun yılların deneyimine dayanan bilgi güvenliği birikimimiz ile aşağıdaki metodoloji ile çözümler sağlıyoruz.